Płać niskie podatki w Polsce

Powroty do Polski

Pracowałeś w Wielkiej Brytanii
i nosisz się z zamiarem powrotu do Polski?
Pomożemy zaplanować Twoje podatki tak, abyś po powrocie
z zagranicy mógł zapewnić sobie i rodzinie stabilizację finansową.
gherkin, building, city-935126.jpg

Pozostaw funkcjonującą firmę w UK

A na terenie Polski otwórz jej oddział i płać legalnie 9% bez ZUSu!

Jeśli planujesz powrót do Polski i chcesz założyć własną firmę, bądź chciałbyś rozpocząć działania na terenie naszego kraju bez konieczności odprowadzania horrendalnie wysokich podatków, warto wziąć pod uwagę zrobienie tego LUB pozostawienie już zarejestrowanej działalności w Wielkiej Brytanii. Jest to na pewno dużo łatwiejsze niż w Polsce.
Wielka Brytania od lat zajmuje czołowe miejsce w Europie i na świecie pod względem najłatwiejszych warunków do prowadzenia działalności  gospodarczej. Założone w UK spółki LTD cieszą się zaufaniem , dzięki czemu łatwiej im pozyskać nowych inwestorów, kontrahentów i oczywiście  klientów.
Dlatego też spółka LTD jest o wiele bardziej rozpoznawalną i cenioną strukturą biznesową, niż zwykła polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oddział spółki LTD

Panaceum na Polski Ład

Kolejna zaleta spółki LTD to możliwość utworzenia jej oddziału na terenie Polski co zapewni  pełną swobodę prowadzenia działalności w Polsce gdyż oddział spółki LTD  stanowi odrębną oraz samodzielnie działającą część firmy prowadzonej w Anglii,
co oznacza ze może dysponować swoim majątkiem ale nie ponosi odpowiedzialności za prowadzoną  działalność na terenie kraju w jakim został zarejestrowany! 
Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz cieszyć się pełną swobodą prowadzenia działalności zarówno po stronie Brytyjskiej jak i Polskiej, niezależnie od stale zmieniających się regulacji prawnych w Polskim ustawodawstwie i związanych z tym niekorzystnych rewolucji podatkowych.

Korzyści prowadzenia oddziału w Polsce
Nie ważne jaki rodzaj podmiotu wybierzesz, obecnie system opodatkowania każdego z nich jest nieefektywny a obciążenia podatkowe nakładane na najmniejszych przedsiębiorców są nieproporcjonalne do ich zdolności płatniczych.
Jedyną, najniżej opodatkowaną formą działalności jest oddział.
O jego zaletach przeczytasz poniżej.

Korzyści prowadzenia polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

 • oddział nie podlega zapisom polskiej ordynacji podatkowej o schematach podatkowych, gdyż wszelkie środki pieniężne między oddziałem, a spółką matką są przekazywane na zasadzie noty księgowej w sposób transparentny i nie budzący wątpliwości dla organów skarbowych. Transakcje pieniężne pomiędzy oddziałem w Polsce i spółką matką nie są objęte działaniami fiskalnymi, więc ani jedna, ani druga strona w momencie przekazywania środków pieniężnych nie wystawia sobie dosłownie żadnych dokumentów fiskalnych podlegających opodatkowaniu. Natomiast otrzymane środki pieniężne przez spółkę matkę podlegają rozliczeniu pod jurysdykcją miejscową.
 • w oddziale przedsiębiorcy zagranicznego nie ma zastosowania zapis o tzw. ukrytej dywidendzie jak w sp. z o.o., gdyż oddział nie posiada udziałowców, i dlatego środki z oddziału na konto spółki matki są przeksięgowywane bez procedury fiskalnej
 • oddział jest tańszym rozwiązaniem niż spółka córka, ponieważ nie musi mieć kapitału zakładowego oraz nie ponosi się zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego może na takich samych warunkach jak polskie przedsiębiorstwa występować o kredyty bankowe, leasingi, dofinansowania z urzędów pracy i UE,
 • należny podatek CIT, który płaci oddział wynosi 9%!
 • w oddziale występuje osoba reprezentująca oddział, na której nie ciąży żadna odpowiedzialność osobista jak w przypadku członków zarządu, bądź funkcji prokurenta w polskich firmach
 • na majątku oddziału komornik nie może dokonać zajęcia, w przeciwieństwie do polskich podmiotów gospodarczych,
 • oddział nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zapisy której to, po niekorzystnych zmianach pozwalają na przejęcie podmiotu gospodarczego decyzją administracyjną przez Skarb Państwa.
 • oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie podlega jak spółka z o.o. zapisom art. 16 ust. 15b ustawy o CIT, który podważa koszty uzyskania przychodu pomiędzy podmiotami powiązanymi, bo spółka matka podmiotem powiązanym nie jest
 • oddział w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej. Podstawową konsekwencją braku osobowości prawnej jest brak odpowiedzialności oddziału za prowadzoną przez niego działalność. Pełną odpowiedzialność za jego działalność ponosi przedsiębiorca zagraniczny
 • Otworzenie oddziału nie jest skomplikowane. Kancelaria Semper Paratus Legal House LLP pomoże ci na każdym etapie tej procedury.
 •  

Oddziały przedsiębiorców zagranicznych na terenie Polski działają w zgodzie
z zapisami wynikającymi z:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5/5
"Kancelaria pomogła mi ograniczyć wydatki w firmie. Prowadzę pełnoprawny podmiot w Polsce i płacę 9% CIT, co jest znacznie mniej niż płaciłem do tej pory."
Mateusz
5/5
"Kancelaria Semper Paratus pomogła mi w założeniu firmy w Polsce. Nie płacę ubezpieczenia społecznego, ponieważ nie mam takiej potrzeby."
Marek
5/5
"Kancelaria pomogła mi uporządkować podatki i aktywa w mojej firmie. Zabezpieczyli nas również przed odpowiedzialnością, dzięki czemu możemy kontynuować działalność jako dobrze prosperujący biznes!"
Alicja

Piszą o nas

Wybrane opinie opublikowano za zgodą autorów.

Kasia

Fryzjerka
5/5

,,Życie fryzjera nie jest łatwe. Przez 5 lat ciężko pracowałam w Wielkiej Brytanii i nawiązałam tam wiele przyjaźni, ale kiedy przyszedł czas na podjęcie decyzji o mojej przyszłej karierze za granicą lub w kraju w firmach z Polski, nic nie było w porządku. Dlatego po skorzystaniu z porady Semper Paratus Legal House LTD wszystko się zmieniło! Teraz prowadzę własny salon fryzjerski w Polsce jako oddział podmiotu zagranicznego i płacę jedynie 9% CIT! Jestem w pełni zadowolona.''

5/5

,,Jestem właścicielem spółki LTD na terenie Wielkiej Brytanii. Działam w branży IT. W UK mam swoich klientów, którzy na stałe ze mną współpracują. Sytuacja życiowa zmusiła mnie abym wrócił do Polski razem z żoną i synem. Na pewno spędzimy w Polsce kolejnych kilka lat. Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD uświadomiła mnie, że nie muszę zamykać firmy w UK. Mogę w Polsce nadal legalnie działać.''

Marek

Spec IT

Paweł

Fotograf
5/5

,,W UK pracowałem dorywczo i jednocześnie studiowałem, ale nie widzę swojej przyszłości związanej z tym krajem. Wróciłem obecnie do Polski aby otworzyć moją pierwszą firmę. Dzięki Kancelarii Semper Paratus Legal House LTD dowiedziałem się, że posiadając numer NIN mogę odkładać na emeryturę w UK, a w Polsce nie płacić składek ZUS. Żadne inne biuro księgowe nie przekazało mi tak ważnych dla mnie informacji. Bardzo dziękuję za zaproponowane mi rozwiązanie księgowe!''

5/5

,,W Uk spędziłam ponad 20 lat w zawodzie lekarza dentysty. Z mężem zakupiliśmy niewielki dom na wsi w Polsce i planujemy powrót na stałe. Wiele czytałam na temat rodzajów działalności gospodarczej w Polsce oraz na temat Polskiego Ładu, ale ciężko mi było zrozumieć jakie rozwiązanie jest dla mnie odpowiednie. Teraz posiadam niedaleko od domu swój własny gabinet dentystyczny i działam jako oddział podmiotu zagranicznego. Nic więcej mi do szczęścia nie trzeba. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.''

Aleksandra

Dentysta
Scroll to Top